miedzyludzmi.pl

W ramach współpracy stowarzyszenia z Urzędem Miasta Płocka od kwietnia 2010 r. prowadzimy program „Klub Zdrowia”.

W ramach programu odbywają się spotkania psychoedukacyjne i wsparciowe dla rodzin dotkniętych chorobą psychiczną, głównie zaburzeniami z kręgu schizofrenii.

KLUB ZDROWIA – promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego

Stowarzyszenie kontynuuje program Klub Zdrowia – poprzez wsparcie i rehabilitację osób doświadczonych kryzysem psychicznym lub chorobą psychiczną.

Wspieramy inicjatywy i aktywności uczestników Klubu Zdrowia w realizacji działań prozdrowotnych jak również rozwijanie samoświadomości i samoakceptacji ludzi chorych.

Czytaj więcej...

Ochrona i promocja zdrowia, w tym profilaktyka i terapia uzależnień

 W roku 2014 kontynuowaliśmy we współpracy z Urzędem Miasta Płock program Klub Zdrowia adresowany do osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Cele realizacji zadania publicznego są w systematycznej realizacji od roku 2010, ponieważ traktujemy ten program długoterminowo. Grupa beneficjentów z chorobami i zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziny korzystają z kompleksowej terapii nastawionej na profilaktykę i promocję zdrowia psychicznego. Podejmowane są również działania lecznicze i rehabilitacyjne.

Czytaj więcej...

Arteterapia - przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy

W ramach arteterapii przygotowaliśmy ozdoby wielkanocne. Wspólne działania twórcze rozwijają nasz potencjał oraz kształtują zainteresowania poprzez sztukę. W przedświątecznym okresie odwiedzaliśmy zaprzyjaźnione i ważne dla Klubu Osoby, składając im wielkanocne życzenia i obdarowując własnoręcznie wykonanymi pisankami.

Spotkanie Walentynkowe

Spotkanie walentynkowe w Klubie ZdrowiaPrzygotowanie kartek Walentynkowych, integracja grupy poprzez wspólną zabawę.

Zajęcia integracyjne w bezpiecznej formie gier i zabaw usprawniają porozumiewanie się, pomagają rozwiązać konflikty i budują poczucie bezpieczeństwa w grupie. Pogłębiają więzi między uczestnikami. Atmosfera zaufania stworzona w trakcie zabawy ułatwia dalszą pracę terapeutyczną.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI

NIP 521-333-59-80
KRS 0000224133
00-792 Warszawa
ul. Olszewska 7/9/11

 

Bank: PKO BP S.A.
Nr konta: 61 1020 1013 0000 0002 0132 6537


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.