miedzyludzmi.pl

Darowizna na cele Pożytku Publicznego zmniejszy podatek

Możesz wesprzeć działania statutowe naszego Stowarzyszenia lub konkretny projekt, wpłacając dowolną kwotę. Stowarzyszenie MIĘDZY LUDŹMI działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dzięki czemu przekazane nam darowizny można odliczyć od podatku  niezależnie od 1%.

Czytaj więcej...

Dary rzeczowe

Chcesz oddać rower, komputer, łyżwy?

Dzieciom najbardziej brakuje przyborów do nauki i spędzania zdrowo wolnego czasu.

Potrzebne są:

 • przybory szkolne (zeszyty, kredki, farby, bloki, piórniki, plecaki),
 • gry (planszowe, szachy, warcaby) i inne zabawki,
 • sprzęt sportowy dla dzieci (piłki, rowerki, hulajnogi, skakanki),
 • kosmetyki, środki higieny osobistej, środki czystości,
 • odzież i obuwie.

Zobacz komu pomagamy

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Jak do NAS dołączyć

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych;
 • ma miejsce zamieszkania na terenie działania Stowarzyszenia;
 • po zapoznaniu się ze Statutem zgłosi swój akces wyrażony w pisemnej deklaracji.
Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.