miedzyludzmi.pl

Podopieczni w Łodzi

 • podopieczni Domu Dziecka nr 2
 • uczniowie szkoły w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu im. Babińskiego przy ul. Aleksandrowskiej
 • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 116
 • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 145
 • Uczniowski Klub Sportowy SHI-KON
 • podopieczni schroniska i noclegowni dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Jak do NAS dołączyć

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych;
 • ma miejsce zamieszkania na terenie działania Stowarzyszenia;
 • po zapoznaniu się ze Statutem zgłosi swój akces wyrażony w pisemnej deklaracji.
Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.