miedzyludzmi.pl

Zostań wolontariuszem

Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza. Poszukujemy wolontariuszy, którzy mogą nam pomagać w redagowaniu tekstów, tłumaczeniu tekstów na język angielski, a także w tworzeniu i promowaniu kampanii poprzez media społecznościowe. Ponadto będziemy zapraszać wybrane osoby do współpracy przy organizacji spotkań i bieżących działań Stowarzyszenia.

Cieszymy się, że chcesz działać z nami :-)

Zespół Stowarzyszenia MIĘDZY LUDŹMI

Imię i nazwisko:
Nr telefonu:
E-mail:
Zawód/szkoła:
Dlaczego chcesz zostać naszym wolontariuszem?

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Jak do NAS dołączyć

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych;
  • ma miejsce zamieszkania na terenie działania Stowarzyszenia;
  • po zapoznaniu się ze Statutem zgłosi swój akces wyrażony w pisemnej deklaracji.
Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.