miedzyludzmi.pl

Szkoła dla rodziców

W 2018 roku Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej "MIĘDZY LUDŹMI" otrzymało dotację ze środków Ministerstwa Zdrowia na realizację sesji programu "Szkoła dla rodziców" w Warszawie.

Projekt "Szkoła dla rodziców" porusza problematykę rozwiązywania problemów wychowawczych i rodzinnych. Przeznaczony jest dla osób borykających się z problemami rodzinnymi oraz wychowawczymi,  jak również dla osób samotnie wychowujących dzieci, rozwodzących się, rodziców rodzin patchworkowych oraz rodzin z problemami uzależnień.

 

Projekt umożliwi rodzicom poznanie zasad wychowawczych oraz wyciągnięcie z nich praktycznych wniosków. Pomoże sprostać roli rodzica, podnieść jakość funkcjonowania rodziny, poczuć radość z bliskości z własnym dzieckiem oraz satysfakcję z poczucia zaobserwowanych zmian wychowawczych. Projekt jest realizowany w ramach działań profilaktyki uzależnień i patologii społecznej. 

Zasadniczym celem projektu jest wzrost umiejętności wychowawczych uczestników spotkań indywidualnych i grupowych. Projekt przyczyni się do minimalizacji ryzyka wystąpienia uzależnień wśród osób mieszkających na terenie Warszawy. Celem „Szkoły dla rodziców” jest usprawnienie wychowawczej działalności rodziny, czyli jej właściwego funkcjonowania poprzez uświadomienie rodzicom, że wychowanie dziecka jest długotrwałym, skomplikowanym procesem, opartym na zasadach, prawidłowościach i ustaleniach, a sprostanie temu zadaniu u wielu rodziców powoduje wiele napięć, a nawet budzi lęk. Życie we współczesnym społeczeństwie dostarcza rodzinie napięć i obciążeń. Wychowanie dziecka, które jest otwarte na świat i potrafi sobie rodzić w trudnym środowisku, nie jest łatwe. Dorośli w rodzinie tworzą plan, mapę, według której dzieci rozwijają się. Jeśli rodzice nie wynieśli z własnych domów właściwych wzorców, to jest im bardzo trudno wypracować bliskość, zaufanie, integrację małżeńską. Kiedy rodzice nie mają wspólnej drogi wychowania, postępowania wobec dziecka, a dziecko otrzymuje sprzeczne ze sobą komunikaty, to uczy się komunikować w niejasny, pełen sprzeczności sposób. Funkcjonowanie rodziny jest ściśle powiązane z tym, na jakich ludzi wyrastają wychowane w niej dzieci.
 
Projekt finansowany w ramach dotacji przyznanej w konkursie: Małe granty w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy: środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku na zadania dot. przeciwdziałania uzależnieniom, wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 roku ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.