miedzyludzmi.pl

Podróż do zdrowia - pwrót do społeczeństwa edycja 2014

Turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi - edycja 2014

W roku 2014 w dniach 1-10 sierpnia Stowarzyszenie MIĘDZY LUDŹMI kontynuowało wakacyjny program „Podróż do zdrowia- powrót do społeczeństwa” adresowany do osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Turnus rehabilitacyjny współfinansowany był przez Fundację Grupy PERN-”Przyjaźń”. W tym roku rehabilitowaliśmy się łącząc pracę z  odpoczynkiem w Jastarni.

Czytaj więcej...

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.