miedzyludzmi.pl

Zamiast kwiatów

Zamiast kwiatów

Akcja „Zamiast kwiatów...”  polega na przekazaniu pieniędzy lub darów rzeczowych zebranych w czasie uroczystości ślubnej od gości weselnych składających życzenia Młodej Parze.

Zachęcamy, by zamiast kwiatów przekazać datki finansowe lub dary rzeczowe na realizację celów statutowych naszego Stowarzyszenia.

Do tej pory dzięki wsparciu sympatyków Stowarzyszenia i ich zaangażowaniu w akcję „Zamiast kwiatów...” zostały zebrane fundusze na przeprowadzenie remontu łazienek w Szkole Podstawowej nr 145 przy Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 w Łodzi oraz udzielone wsparcie podopiecznym oddziałów.

Akcja zaowocowała również skompletowaniem wyprawek szkolnych dla naszych podopiecznych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 przy ul. Słonecznej w Płocku.

Bardzo dziękujemy!!!

 

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.