miedzyludzmi.pl

Cele Stowarzyszenia

Jesteśmy MIĘDZY LUDŹMI, by świat był lepszy

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI istnieje już blisko 20 lat. 

Jesteśmy grupą osób aktywnych zawodowo i jednocześnie przyjaciół, którzy wierzą, że razem mogą robić rzeczy ważne i potrzebne.

Organizujemy sieć ludzi dobrej woli, którzy swoimi działaniami przyczyniają się do poprawy losu najbardziej potrzebujących. 

Praca w naszym Stowarzyszeniu opiera się na zasadach wolontariatu. Stowarzyszenie ma charakter otwarty - to znaczy, że jedyną weryfikacją członków jest ich otwartość na potrzeby innych ludzi.

Stowarzyszenie MIĘDZY LUDŹMI łączy trzy grupy społeczne:

 1. osoby różnych zawodów, o różnym statusie społecznym, które poprzez swoją aktywność uczą się prawidłowych zachowań i tworzenia dojrzałych relacji międzyludzkich;
 2. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu biedy, chorób, dysfunkcji rodziny, bezrobocia oraz innych przyczyn;
 3. profesjonalnych pomagaczy (lekarze, psychologowie, pedagodzy);

Zadania statutowe są realizowane przez:

 • grupy wsparcia:
  dla osób uzależnionych i ich rodzin
  dla osób poszukujących wsparcia duchowego
  dla rodzin borykających się z problemem choroby
 • pomoc materialną:
  zbiórka ubrań, żywności, zabawek i pomocy dydaktycznych, potrzebnych przedmiotów dnia codziennego, zakup lekarstw, opłacenie wyjazdów dzieci na obozy wakacyjne i zimowe, organizowanie akcji pomocowych w zależności od potrzeb chwili;
 • wspólne dla wszystkich trzech grup spotkania oraz wyjazdy integracyjne:
  wycieczki, pielgrzymki, wyprawy do teatru, wspólne spotkania przy stole wigilijnym, na jajeczku wielkanocnym;
 • opiekę, wsparcie osób z zaburzeniami oraz chorobami psychicznymi; ich aktywizację i adaptację do życia społecznego;
 • promowanie wiedzy na temat zdrowia:
 • poradnictwo, diagnostykę i terapię psychiatryczną, psychologiczną i pedagogiczną;
 • projekty i programy grantowe.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.