miedzyludzmi.pl

Wpłaty on-line

Każda wpłata jest dla nas ważna i ma znaczenie dla naszych podopiecznych.

Przelew on-line

Podaj kwotę

i nieś pomoc najbardziej potrzebującym.

15 zł

150 zł

500 zł

1900 zł

ciepły posiłek dla dziecka rodzinna konsultacja psychologiczno - psychiatryczna miesięczny zapas leków dla podopiecznego wyjazd dziecka na obóz sportowy

♥ ♥ ♥ SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ♥ ♥ ♥

Wpłata na konto

Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Patologii Społecznej Między Ludźmi
00-792 Warszawa
ul. Olszewska 7/9/11

Bank: PKO BP S.A.

nr konta: 61 1020 1013 0000 0002 0132 6537

Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe.

Możesz nam pomagać regularnie deklarując stałą, comiesięczną wpłatę poprzez zdefiniowanie przelewu cyklicznego.

♥ ♥ ♥ SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ♥ ♥ ♥

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.