miedzyludzmi.pl

Nasz zespół

 Działamy w 4 miastach Polski:

  • Warszawie
  • Łodzi
  • Płocku
  • Koninie

WŁADZE STOWARZYSZENIA:

Zarząd

       
Prezes Zarządu
Kamila Wojtasik-Żyża
Wiceprezes Zarządu
Marcin Kita
Wiceprezes Zarządu
Agata Woźniak
Sekretarz Zarządu
Anna Tychek
       
Członek Zarządu
Ewa Szawel
Członek Zarządu
Łukasz Turek
   

 

Komisja Rewizyjna:

Justyna Pigońska

Beata Kamieniak-Niedbał

 

WŁADZE - ODDZIAŁÓW:

Prezes Oddziału Łódź Marcin Tychek

Prezes Oddziału Warszawa Ewa Makowiecka

Prezes Oddziału Płock Elżbieta Lemańska

Prezes Oddziału Konin Dorota Turek

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.


KRS: 0000224133

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności.

Loading ...