miedzyludzmi.pl

Pomagaj - Twoja pomoc ma ogromne znaczenie

Aktualne działania

Staramy się nieść pomoc zależnie od potrzeb, dlatego nasza działalność przybiera różne formy. Obecnie skupiamy się na prowadzeniu poniższych działań: 

 • grupy wsparcia: dla osób uzależnionych i ich rodzin, dla osób z problemem choroby w rodzinie, dla osób poszukujących wsparcia duchowego,
 • pomoc materialna dla naszych podopiecznych i ich rodzin, a także dla noclegowni, domów dziecka, domów samotnej matki, placówek edukacyjnych, zwłaszcza o charakterze specjalnym,
 • wyjazdy integracyjne i spotkania, które w czasie pandemii odbywały się również w formie zdalnej, 
 • opieka, aktywizacja, adaptacja do życia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem,
 • edukacja prozdrowotna - organizowanie konferencji i aktywny udział w konferencjach zewnętrznych,
 • projekt KLUB ZDROWIA: 1) Grupa wsparcia dla osób uzależnionych ze współistniejącą chorobą psychiczną, 2) Podróż do zdrowia - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • poradnictwo, diagnostyka, terapia.

Czytaj więcej...

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.