miedzyludzmi.pl

Klub Zdrowia

KLUB ZDROWIA – promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego

Stowarzyszenie kontynuuje program Klub Zdrowia – poprzez wsparcie i rehabilitację osób doświadczonych kryzysem psychicznym lub chorobą psychiczną.

Wspieramy inicjatywy i aktywności uczestników Klubu Zdrowia w realizacji działań prozdrowotnych jak również rozwijanie samoświadomości i samoakceptacji ludzi chorych.

Klub Zdrowia pracuje prężnie od wielu już lat. Tak jak to było planowane, wszystkie działania są rozwijane i kontynuowane.

Liczba beneficjentów to ok. 20 osób. Część podjęła samodzielne życie, samodzielne działania, w tym zatrudnienie (nowa praca), a na ich miejsce pojawiły się nowe osoby (ciągłość działań Klubu). Klub Zdrowia cały czas wspiera osoby, które wymagają hospitalizacji. Klub Zdrowia również działa prewencyjnie wobec osób chorych, które żyją samodzielnie.

Na początku 2016 r. roku dołączył do zespołu pedagog, który specjalizuje się w uczeniu postaw twórczych oraz kreatywnych w życiu.

Na tej bazie rozwijamy działania treningu kreatywności – w tym:

 • technika piramidy skojarzeń
 • oraz metoda Denisona (integracja dwóch półkul mózgowych).

Celem jest pobudzenia beneficjentów Klubu Zdrowia w kierunku kreatywności własnej i rozwinięcia cech twórczych. Chodzi o pobudzenie i wykreowanie samodzielnych zachowań, pomagających w funkcjonowaniu beneficjentów w codziennym życiu.

Planujemy zapraszać nowych beneficjentów i kontynuować działania integracyjne w oparciu o stałych członków programu, rozwijać prawidłowe więzi w grupie, co:

 • skutkuje wzrostem poczucia bezpieczeństwa dla członków programu,
 • uczy ich dawania i przyjmowania wsparcia,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości.

3 lata temu rozpoczęliśmy i rozwijamy oddziaływania integracyjne z grupami osób zdrowych pragnących rozwijać swoje kompetencje i dojrzałość społeczną.

Wzbudzamy procesy motywacyjne do zdrowienia, rozwój zainteresowań i pasji, aktywność i inicjatywność uczestników, dzięki temu aktywniejsi społecznie członkowie uczą się działań na rzecz innych. Osoby chore mają szanse dostrzegać potrzeby społeczne i włączać się w aktywność. Wspólnie obchodzimy święta, pielgrzymowanie, realizujemy zajęcia kulturalno-oświatowe oraz rekreacyjno-turystyczne. 

Prowadzimy grupy wsparcia dla rodzin osób z przewlekłymi zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Stworzyliśmy zaplecze emocjonalno-społeczne dla tych rodzin, oparte o oddziaływania psychoedukacyjne. Udzielamy pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Prowadzimy również konsultacje psychologiczne i psychiatryczne oraz pedagogiczne dla obu grup.

W ramach Klubu Zdrowia prowadzimy działania prozdrowotne, w tym:

 • rehabilitacyjne,
 • edukacyjne,
 • wsparcia,
 • integracyjne,
 • zapobiegające inwalidyzacji.

Prowadzimy specjalistyczną opiekę psychiatryczną, psychologiczną, terapeutyczną, edukacyjną. Organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Udzielamy także pomocy materialnej osobom potrzebującym.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.