miedzyludzmi.pl

Klub Zdrowia

Ochrona i promocja zdrowia, w tym profilaktyka i terapia uzależnień

 W roku 2014 kontynuowaliśmy we współpracy z Urzędem Miasta Płock program Klub Zdrowia adresowany do osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Cele realizacji zadania publicznego są w systematycznej realizacji od roku 2010, ponieważ traktujemy ten program długoterminowo. Grupa beneficjentów z chorobami i zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziny korzystają z kompleksowej terapii nastawionej na profilaktykę i promocję zdrowia psychicznego. Podejmowane są również działania lecznicze i rehabilitacyjne.

Spotkania Klubu do czerwca 2014 .r odbywały się w sali terapeutycznej Centrum ds Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku, a od września w nowo pozyskanym lokalu płockiej siedziby Stowarzyszenia przy ul. 3 Maja 18/2.

Wszystkie spotkania odbyły się w pierwsze i trzecie wtorki każdego miesiąca z przerwą wakacyjna w lipcu i sierpniu. W trakcie przerwy wakacyjnej członkowie Klubu wspólnie remontowali i zagospodarowywali nowy lokal.

W ramach programu poza spotkaniami wtorkowymi odbyły się 4 wyjazdy integracyjno- turystyczno- edukacyjne:

 • 31.12 Bal Sylwestrowy w strojach karnawałowych w zabytkowym kompleksie pałacowo-parkowym Ośrodka Szkoleniowego PCK w Zgierzu.
 • 12 kwietnia pojechaliśmy do Łodzi wspólnie świętować Jajeczko Stowarzyszeniowe, posłuchaliśmy wykładu o tradycjach Wielkanocnych.
 • 1 czerwca wybraliśmy się szlakiem sanktuariów (Gidle, Św. Anna, Łagiewniki ) na pielgrzymkę.
 • We wrześniu poza programem byliśmy na dwudniowej wycieczce w Toruniu i Malborku.
 • 11 listopada świętowaliśmy Narodowy Dzień Niepodległości czynnie uczestnicząc w koncercie pieśni patriotycznych w klasztorze w Łagiewnikach i słuchając wykładu o dziejach Klasztoru na Jasnej Górze w kontekście drogi Polski do niepodległości w klasztorze w Gidlach.
 • 13 grudnia pojechaliśmy do Dobieszkowa k/Łodzi na uroczyste obchody 10-lecia naszego Stowarzyszenia.

Wyjazdy miały nie tylko charakter turystyczno-kulturalno-poznawczy, ale przede wszystkim integracyjny. Klub Zdrowia dołączał do większej grupy osób z naszego Stowarzyszenia.

Część spotkań rozpoczynała się w naszym stałym miejscu, a następnie kontynuowaliśmy je poza lokalem:

 • 4 lutego byliśmy w Książnicy Płockiej na wystawie Mój Płock – XXXIV edycja wystawy prezentującej prace członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im.Aleksandra Macieszy z prelekcją pracownika Książnicy,
 • 6 maja wybraliśmy się do ZOO,
 • 17 czerwca wyszliśmy do ogródka w siedzibie na Misjonarskiej na piknik.

Na spotkaniach wtorkowych między innymi prezentowaliśmy twórczość literacką, plastyczną, muzyczną, integrowaliśmy się ucząc się więzi na spotkaniach walentynkowych, Jajeczku, Wigilii, Andrzejkach, na warsztatach plastycznych. Tworzyliśmy wspólnie ozdoby świąteczne. 

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.