miedzyludzmi.pl

W ramach współpracy stowarzyszenia z Urzędem Miasta Płocka od kwietnia 2010 r. prowadzimy program „Klub Zdrowia”.

W ramach programu odbywają się spotkania psychoedukacyjne i wsparciowe dla rodzin dotkniętych chorobą psychiczną, głównie zaburzeniami z kręgu schizofrenii.

Pielgrzymka do Częstochowy i Gidli

 

 

Klub Zdrowia

Klub Zdrowia dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, trudnościami życiowymi, zagrożonych patologią społeczną i społecznym wykluczeniem a także ich rodzin.W ramach współpracy stowarzyszenia z Urzędem Miasta Płocka od kwietnia 2010 r. prowadzimy program „Klub Zdrowia”.

W ramach programu odbywają się spotkania psychoedukacyjne i wsparciowe dla rodzin dotkniętych chorobą psychiczną, głównie zaburzeniami z kręgu schizofrenii.

Program adresowany jest do:

 • osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi a także ich rodzin
 • osób z trudnościami życiowymi zagrożonych patologią społeczną i społecznym wykluczeniem.

Naszym celem jest:

 • promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego
 • oddziaływania prozdrowotne- rehabilitacyjne, edukacyjne, wsparciowe, integracyjne w formach indywidualnych i grupowych
 • eliminowanie inwalidyzacji w populacji osób z zaburzeniami psychicznymi
 • zapobieganie stygmatyzacji społecznej osób z problemami psychicznymi

Celem naszych oddziaływań jest:

 • modelowanie zdrowych zachowań społecznych,
 • motywowanie i wspieranie coraz większej inicjatywy i aktywności uczestników Klubu Zdrowia w ramach realizacji działań prozdrowotnych.

Dbamy o rozwój prawidłowych więzi w grupie oraz poczucie bezpieczeństwa. Uczestnicy mają możliwość podejmowania działań rozwojowych oraz budowania poczucia własnej wartości. Wzmacniamy procesy motywacyjne do zdrowienia, pobudzamy rozwój zainteresowań i pasji. Wspólnie obchodzimy święta, pielgrzymujemy, organizujemy zajęcia kulturalno-oświatowe i turystyczne.

W ramach Klubu Zdrowia

zapewniona jest specjalistyczna opieka psychiatryczna, psychologiczna i terapeutyczna.

Rejs statkiem po Wiśle

 

 

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI

NIP 521-333-59-80
KRS 0000224133
00-792 Warszawa
ul. Olszewska 7/9/11

 

Bank: PKO BP S.A.
Nr konta: 61 1020 1013 0000 0002 0132 6537


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.