miedzyludzmi.pl

Współpracujemy z:

W Płocku

 • Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Płocka
 • Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Mazowieckie Centrum Medyczne"
 • Zespołem Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7
 • Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2
 • Specjalnym Ośrodkiem Społeczno-Wchowawczym nr 1
 • MOPS - Mieszkania Terapeutyczne
 • Domem Samotnej Matki

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...