miedzyludzmi.pl

Projekt „Szkoła Marzeń”

Pomóż nam wyposażyć szkołę w meble, pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rewalidacji i terapii.Patronat honorowy Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiegopod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Płocka.

Zapadła już decyzja o budowie nowej siedziby dla naszych podopiecznych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 przy ul. Słonecznej w Płocku. Budowa rozpocznie się wiosną 2014 r., a jesienią 2015 r. dzieci powitają rok szkolny w nowym pięknym obiekcie.

Aby budynek był w pełni funkcjonalny, musimy wyposażyć go w meble, pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rewalidacji i terapii.

Pomagaj razem z nami!

W pomoc w zbiórce środków na wyposażenie szkoły zaangażowane są również:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Płocku
 • Szkoła Podstawowa Nr 24
 • Gimnazjum Nr 9
 • Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci

Planowany obiekt to budynek dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 3 338 m2 z wewnętrznym patio przeznaczony dla dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności, połączony z salą gimnastyczną.

Na parterze budynku zlokalizowano:

 • 9 klasopracowni szkoły podstawowej,
 • 6 klasopracowni gimnazjum,
 • zespół gabinetów terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
 • salę gimnastyczną.

Na piętrze zlokalizowano pomieszczenia administracyjne i techniczne.

Zagospodarowanie terenu obejmuje:

 • patio sensoryczne,
 • budynek garażowo-magazynowy,
 • boisko wielofunkcyjne z bieżnią,
 • ogrodzenie,
 • drogi wewnętrzne i parkingi,
 • obiekty małej architektury
 • nasadzenia.

Tak wygląda nasza szkoła obecnie

Tak będzie wyglądać Nasza Nowa Szkoła :-)

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.